در این ویدیو مقایسه ی جالبی بین دو اسمارت فون قدتمند حال حاضر جهان انجام شده و شاید با دیدن این ویدیو بتوانید تشخیص دهید که کدام گوشی بهتر است

comment