شیرین کاری های منصور بهرامی در رقابتهای جهانی تنیس

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 سال پیش

کارهای بامزه و بسیار خنده دار تنیسور ایرانی به نام منصور بهرامی که با اقبال بسیاری مواجه شده است و جالب تر اینکه این کارهای بامزه در رقابتهای بین المللی و در کشورهای خارجی انجام شده است و او را به چهره ای شناخته شده تبدیل کرده است

comment