علف کش ویگون یک علف کش تضمینی با قابلیت استفاده پیش و پس رویشی است که برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو زمستانه به کار می رود.این علف کش دارای عملکرد تماسی و پسماندی می باشد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment