اولین ویدئو دیدگاه مخاطبان درباره بنفشه آفریقایی اکران در سالن های مردمی با حضور عوامل فیلم کارگردان: مونا زندی حقیقی تهیه کننده: علیرضا شجاع نوری با بازی فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعید آقاخانی

comment