استخراج مختصات نقاط انتخابی از اتوکد به اِکسِل

توسط سِلف آموز 3 ماه پیش

برای تهیه برنامه و مشاهده توضیحات تکمیلی به آدرس https://www.selfamooz.ir/product/export-point-to-excel مراجعه نمایید.

comment