ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

یک پروژه واقع در منطقه دروس مربوط به شرکت توسعه تجارت داتام تقاضای درب سکشنال برای پارکینگ از شرکت آرتا دٌر داشتند.که به ابعاد ذکر شده فوق و در دو دهنه درب سکشنال سفارش انجام شد.پروژه اجرا شده درب سکشنال از زمان سفارش تا زمان اتمام کار به مدت 15 روز به طول انجامید،که علت به تعویق افتادن کار اجرایی نیمه کاره بودن ساختمان و نامناسب بودن فضای کاری در محل اجرا نصب به تعویق افتاد.بعد از اندازه گیری و آهن کشی در مرحله اول کار نصب درب سکشنال انجام و تحویل گردید.

comment