سرقت تلفن‌همراه در خیابان کریمخان تهران

majid توسط majid 8 ماه پیش

یک سارق با سوءاستفاده از حواس پرتی قربانی، تلفن همراه او را در خیابان کریمخان تهران به سرقت برد.

comment