فیلم کشتی سانچی در حال غرق شدن؛

Ali توسط Ali 2 سال پیش

فیلم کشتی سانچی در حال غرق شدن؛ با به زیرآب رفتن تمامی بخش‌های نفت‌کش سانچی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی فوت ۲۹ پرسنل نفتکش سانچی را تایید کرد 😔

comment