آموزش مفاهیم اولیه حسابداری - حسابداری رستوران رستورانها و فست فودها یکی از انواع حسابداری های پنجگانه را شامل می شود . در این کلیپ نسبت به معرفی و روش حسابداری آن توضیح داده می شود .

comment