آدرس پیج اینستاگرام ؛ موسسه پیامبر مهر و رحمت (ص) ‏http://www.instagram.com/yasin_quran ☘ هر روز فایل تصویری ترجمه چند آیه از قرآن کریم ، تقدیم میشود.

comment