کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی ( ترس،جمال،همتائی و بی تائی) تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= علت ترس-وحشت-اندیشه-احساس-زمان-جهل و نادانی-ترس از بیماری-پزشکان-اقتصاددان-ورشکستگی-تورم-جنایت-ایمان-شجاعت-مواد مخدر-علم-امام زمان-از خود بیگانگی-درک اسفل السافلین-جهان هستی-خلقت جهان-شناخت خدا-هوش-روز ازل-عرش خدا-روح خدا-خلافت-حجاب-برزخ-عشق-عدالت-خلیفه خدا-برابری-بی تائی-تساوی گری-دموکراسی-انسان مهربان-صنعت

comment