کتاب صوتی خوابهای بیداری من از کتاب زندگینامه ماورای طبیعی من تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= زندگینامه استاد خانجانی-دیدار با خدا-رویاهای کودکی من-ارزوی مرگ-عشق ورزی با خدا-رنج زندگی-خیانت دوست-انسانهای متکبر و دیوانه-خدمت به مردم-گزارشات عرفانی-مقام انسان-عاشق و معشوق-نگین انگشتر-خواب ماه و خورشید-تداخل خورشید وماه-کسوف کامل-متافیزیک-مشاهدات عرفانی-مقام امامت-علم لدنی-شمشیر قلم-شب های قدر-دانشگ

comment