علف کش پسیفیکا موثرترین و قویترین علف کش تولید شده توسط شرکت بایر است که می تواند طیف بسیار گسترده و وسیعی از علف های باریک برگ نظیر علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف پشمکی، علف چمنی، علف مرغ معمولی، بابونه، خردل وحشی و کلزای خودرو و .... را در گندم زمستانه کنترل کند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment