آلمان

توسط گردگرد 3 ماه پیش

آلمان هم اکنون یکی از صنعتی ترین کشورهای جهانه و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا، موتور اقتصادیِ حوزهٔ پولیِ یورو محسوب میشه. شهرهای بزرگ آلمان برلین، هامبورگ، مونیخ و فرانکفورت هستن... آلمان هفتمین کشور پربازدید جهانه که در طول سال ۲۰۱۲ در مجموع ۴۰۷ میلیون نفر بازدیدکننده داشته گردشگری در آلمان عامل نخست پیشرفت اقتصادی نیست اما با این حال کمک زیادی به اقتصاد محلی و ملی کشور کرده همچنین به خاطر مسیرهای گوناگون توریستی ، مثل مسیر جاده رمانتیک، مسیر شراب و... https://gerdgard.com/

comment