حرام‌زاده خواندن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

تغییر عمق نگاه توسط تغییر عمق نگاه 7 ماه پیش

حرام‌زاده خواندن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment