اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما...

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما بی‌ استقبالی مسئولین!

comment