امروزه راه اندازی کسب و کار های نوآورانه یا به عبارتی استارت آپ بسیار فراگیر و داغ شده است. اما بیش از ۹۰ درصد استارت آپ ها شکست می خورند. در این ویدئو مهمترین نکات لازم جهت موفقیت در راه اندازی استارت اپ گفته شده است.

comment