مفهوم زمان تناوب سازه؛ کنترل زمان تناوب سازه در etabs و بررسی فرمول زمان تناوب تجربی سازه بر اساس آیین نامه 2800و پاسخ به سوالاتی مانند پریود سازه چیست؟ برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art71

comment