‏دو روح در یک بدن ! دختر آمریکایی با دو سر و یک بدن، که با هر دو سر صحبت میکنه...! خیلی عجیبه بدن مشترک از کدوم مغز باید پیروی کنه ؟!🤔 نظر بدید چجوری بدن فرمان میگیره!!!...

comment