لقمه شو خدا قسمت کنه

توسط fun_kade 2 سال پیش

خدا قسمت بکنه این دافه برام جور شه

comment