رانندگان تلاشگر آسان بار، می توانید با کلیک بر روی دکمه قبول می کنم و تماس با اعلام کننده بار به راحتی بار رو حمل کنید، برای یادگیری حتما این ویدیو کوتاه رو تماشا کنید.

comment