حضور شرکت موج افزار مهرگان با تلویزیون تعاملی ویناک در چهارمین نمایشگاه صنعت بومی و سایبری آبان 96 شرکت موج افزار مهرگان کیش ارائه کننده VINAK IPTV (تلویزیون تعاملی هتلی) تلفن: 66523015-021 سایت: www.moojafzar.com ☼ بهترین راهکارهای تلویزیونی را از ما بخواهید ☼

comment