ویژگی های تدریس استاد کامیار در مجموعه فیزیک حرف آخر

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

کل تدریس فیزیک پایه استاد کامیار 45 ساعت هست. یعنی شما ظرف 45 ساعت کل مباحث فیزیک دهم و یازدهم رو میتونید با فیلم های آموزشی فیزیک حرف آخر فرا بگیرید. ضمنا کل درسنامه تدریس حدود 5 ساعت بوده و بقیه زمان صرف تمرین و تکرار و حل تست شده است. طی این 45 ساعت در حدود 1500 تست از تست های تالیفی و کنکورهای سال های گذشته فیزیک طرح و حل شده است.

comment