غفلت از مرگ

Javad توسط Javad 4 ماه پیش

قدر لخظه ها رو بدونیم

comment