فشنگ گذاری خشاب کُلت کمری در چند ثانیه؟!!!

توسط بابک زرندی فرد 4 ماه پیش
comment