فشنگ گذاری خشاب کُلت کمری در چند ثانیه؟!!!

توسط بابک زرندی فرد 8 ماه پیش
comment