شبیه ساز پرواز | فروشگاه هوانوردى آسمان | تجهيزات خلبانی

http://www.irfly.ir انواع شبیه ساز پرواز از یک بازی ویدیویی تا اندازه واقعی یک کاکپیت هواپیما وجود داشته که بر روی پایه های هیدرولیکی قرار دارد و توسط یک کامپیوتر بسیار پیشرفته هدایت میشود.

comment