آموزش حسابداری - تفاوت انواع مرخصی ها مرخصی در سیستم های اداری دارای تعریف می باشد که بصورت یکسان و یک شکل نیستند در این کلیپ به تفاوت انواع مرخصی ها پرداخته می شود .

comment