کانتر بانکی و میز پیشخوان اداری | مبلمان اداری بنکو | 26100782

کانتر بانکی اولین نقطه ای است که مراجعین به محض ورود به بانک با آن مواجه می‌شوند، لذا طراحی کانتر بانکی باید چشمگیر و زیبا باشد، و مراجعین را در بدو ورود به خود جلب کند. شرکت بنکو ، - طراح و تولیدکننده مبلمان اداری- با قبول سفارش و تولید کانتر بانکی در اندازه و رنگ های متفاوت چنین فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. و کانتر بانکی را در دو نوع ایستاده و نشسته طراحی و تولید می‌کند. مزیت کانتر بانکی نشسته نسبت به کانتر بانکی ایستاده در ایجاد رابطه صمیمانه میان مراجع و مسئول باجه است، زیرا آن دو می‌توانند ارتباطی چهره به چهره برقرار کرده و این امر در بلند مدت باعث می‌شود مراجعه‌کننده نسبت به بانک خود احساس تعلق و صمیمیت پیدا کند. طراحی کانتر بانکی بنکو بسیار هدفدار صورت می‌گیرد. سطح میز کامپیوتر اپراتور از هرگونه آسیب و خطر احتمالی در امان، و از دید مراجعین پنهان است.

comment