موقع راه رفتن کنار خیابون احتیاط کنید!

توسط kimiya 2 سال پیش

موقع راه رفتن کنار خیابون احتیاط کنید! بالاخره یه احمقی یا حواس‌پرتی یا نقص فنی پیدا میشه

comment