متن و آهنگ مشهور با من تا آخر عشق برقص یا dance me to the end of love از لئونارد کوهن

P.mohammadi توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

لئونارد کوهن شاعر . رمان نویس . آهنگساز . نوازنده کانادایی است . اشعار کوهن بسیار با معنی و پر احساس هستند . درون مایه اشعار کوهن عشق . سیاست . دین می باشد آهنگ dance meیکی از معروفترین آهنگهای این خواننده و آهنگساز به شمار می آید

comment