جنسی که رفت تو دیوار، روی دست فروشنده نمی‌‌مونه

comment