بزرگداشت شهید آوینی

توسط سردبیر 2 هفته پیش

نخستین نمایش نسخه‌ی ترمیم شده‌ی سه فیلم از سید مرتضی آوینی همراه با سخن‌رانی و نشست تخصصی ⏰ سه‌شنبه ۲۰ فروردین تا پنج‌شنبه ۲۲ فروردین ساعت ۱۹تا ۲۱:۳۰ در خانه هنرمندان

comment