فلزیاب لیزری فلزیاب تصویری فلزیاب انتنی فلزیاب حرارتی فلزیاب حرارتی گنج یاب تصویری گنج یاب پیشرفته گنج یاب تفکیک دار فلزیاب جویندگان اسیا یکی از اعمال اصلی مادون قرمز یا لیزر در رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدنیاب و دوربین حرارتی راداری در جهت همراهی و برای نفوذ بهتر امواج و انرژی و و جریان به لایه های زمین و به سمت هدف میباشد . تشعشعات مادون قرمز یا لیزر بعد از منتشر شدن با امواج و جریان و انرژی ارسال شدن از سیستم همراه گردیده و سپس تشعشعات مغناطیسی به داخل زمین نفوذ مینماید یا جذب اهداف و منابعی میگردد که اپراتور برای سیستم تعیین نموده است، و اگر در آن محدوده هدفی وجود داشته باشد که به علائم ارسالی پاسخ دهد به نسبت نوع تنظیم قرار داده شده توسط اپراتورایجاد میگردد ان هدف تشعشعات یا جریان و انرژی را جذب خود نموده و به علائم پاسخ میدهد .

comment