فیش حقوقی یکی از الزامات و گزارشات کاربردی در نرم افزارهای حقوق دستمزد می باشد و جهت اعلام ریز محاسبات ، ثبت سابقه ، شفاف سازی نحوه محاسبه حقوق و دربافت رسید از آن استفاده می گردد. در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان فیش حقوقی به صورت کامل و با تمامی جزئیات مزایا و کسورات حقوق در اختیار کاربران قرار گرفته است و همچنین با امکان اختصاصی سازی فایل چاپی و قابل ویرایش بودن آن از طریق نرم افزار طراحی چاپ کریستال ریپورت کاربران قادر خواهند بود بر اساس نیاز خود قالب این گزارش را تغییر دهند. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت میزان بخش مقالات مراجعه نمایید : https://www.hesabdari-mizan.com

comment