اتصالات لوله پلی اتیلن با توجه به کاربردها و پروژه های مختلف متفاوت است . معمولا جهت آبیاری معمولی و انتقال آب ، انواع سیستم‌های آبیاری قطره‌ای ، سیستم‌های آبیاری تحت فشار ، سیستم آبیاری بارانی بیشتر از اتصالات پلی اتیلن پیچی استفاده می شود . روش اتصال لوله‌‌های پلی اتیلن آبیاری و آبرسانی مخصوص کشاورزی غالبا بوسیله اتصالات پیچی می‌باشد که البته می‌توان از روش جوش لب به لب نیز استفاده کرد . جهت انتقال گاز می بایست حتما از نوع اتصالات الکتروفیوژن استفاده کرد و برای ما بقیه پروژه ها از اتصالات پلی اتیلن جوشی طبق استاندارد DIN 16963 آلمان استفاده می شود .

comment