انتقاد حسن عباسی از لاریجانی، آقای لاریجانی و ظریف شما بانیان برجام هستید.

توسط دانا 8 ماه پیش

انتقادات طوفانی حسن عباسی از ظریف، لاریجانی، روحانی و علی مطهری (بهمن ۱۳۹۷)

comment