تریلر جدید فیلم (ترمیناتور 6) 2019

سعید توسط سعید 4 روز پیش

این فیلم با درخشش آرنولد پا به عرصه سینما گذاشت، قطعاً مخاطبان خاص خودش را خواهد داشت.

comment