فلزیاب اپادانا 09224125314 - گنج کشف شده در ایران

این گنج یکی از ۶ گنج کشف شده طول تاریخ در دنیا می‌باشد. 📍این گنجینه در ۲۰ کیلومتری روستای پل دختر در غار کرماکره بوده که به طور اتفاقی توسط چوپان محلی کشف شده است.

comment