او دیپلم دبیرستان را در رشته تجربی گرفت و برای ادامه تحصیل به مدت چهار سال در یک مؤسسه غیرانتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت. مهناز افشار در کلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان تعلیم دید.

comment