مبلمان اداری ام دی اف-مبلمان اداری بنکو-26100782-021

وقتی که صحبت از کارایی مبلمان اداری می باشد، در نظر گرفتن کمد بایگانی ، کمد زونکن و فایل کشودار از ضروریات است. اگر در محل قرارگیری مبلمان اداری ، حجم قابل توجهی فایل و کاغذ استفاده می شود، بایگانی صحیح آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. این محل بایگانی می تواند به صورت کمد دیواری ، کمد بدون درب ، کمد درب دار ، کمد کوتاه ، کمد پشت پارتیشن و یا حتی جایی در میز اداری شما باشد.

comment