آموزش حسابداری از پایه - آموزش نحوه مصاحبه حسابداری آنچه می بایست کارجو قبل از حضور در جلسه مصاحبه مد نظر قرار دهد هدف مصاحبه است . از تجربیات استاد بهروزی در این زمینه بهره مند شوید .

comment