علف کش هاترا (Hatra) یک علف کش حرفه ای برای کنترل مؤثر علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف چمنی، علف مرغ معمولی و بابونه در مزارع گندم زمستانه است که با فرمولاسیون مایع خود قادر به از بین بردن علفهای هرز از طریق تماسی و پس ماندی می باشد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment