درمان بواسیر یا هموروئید با اسکلروتراپی

توسط clinicmahna 6 ماه پیش

اسکلروتراپی نوعی روش درمان پزشکی است که در آن پزشک ماده ی مخصوصی را با نام اسکلروزانت را به طور مستقیم به رگ های خونی آسیب دیده و متورم تزریق می کند. در اثر تزریق این ماده رگ های خونی تحریک می شوند و جریان خون در آنها متوقف می گردد. https://jarahlaser.com/%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1/#heading2-6

comment