کتاب صوتی فلسفه سیاسی (خودشناسی سیاسی) 2 تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com - https://www.nooreomid.net================= دین گریزی-بی دینی-افزایش آمار تصادفات و مرگ و میر-افزایش بیماری ها-خدمات بهداشتی و درمانی-نارضایتی اجتماعی-احساس قحطی-حماقت جوانان-تیراژ کتاب-افزایش نرخ جرم و جنایات-احساس ناامنی-حق پرستی-نخبگان-کاخ سفید-اجبار در دین-امنیت ملی-بودجه نظامی-حفظ نظام-دکتر شریعتی-تئوری توطئه-مقدسات دینی-بی اعتمادی-بحران هویت-سیاست زدگی-هولوکاست

comment