واکنش رشیدپور به اعتراضات مردمی خطاب به عارف #ژن_خوب

توسط Pyxo 2 سال پیش

واکنش رشیدپور به اعتراضات مردمی خطاب به عارف #ژن_خوب

comment