برنامه اینترنتی آهنگ به صورت زنده قابل دسترس است. در این برنامه گفت و گوی «بهرنگ تنکابنی» را با «اردشیر کامکار» خواهید دید. سه شنبه شب ها می توانید برنامه «آهنگ» را به صورت زنده در tvnet.ir تماشا کنید.

comment