این مهندس ایرانی کاری کرد که دنیا انگشت به دهان ماند!

Ali توسط Ali 2 سال پیش

این مهندس ایرانی کاری کرد که دنیا انگشت به دهان ماند .خدا کند مافیای بازار اجازه بدهند این تکنولوژی وارد ایران بشود! خواهشا در حد بسیار وسیع نشر دهید..👌

comment