گزارش تصویری از شرایط سفارت ایران در آنکارا درپی انتشار خبر حمله انتحاری

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 سال پیش

گزارش تصویری از شرایط سفارت ایران در آنکارا درپی انتشار خبر حمله انتحاری

comment