استند آپ کمدی مازیار جبرانی در مورد معنی کلمه "ترامپ"

P.mohammadi توسط P.mohammadi 4 ماه پیش

شوخی مازیار جبرانی با ترامپ

comment