علف کش واچ (Watch) یک علف کش خارجی(محصول کشور یونان) است و به منظور از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع کلزا از آن استفاده می شود.از مزیت های این علف کش این است که پس از گذشت حدود 6ساعت از سمپاشی،بارش باران،روی کارایی این سم،تاثیری نخواهد داشت.جذب این سم از طریق ریشه و برگ علف های هرز انجام می شود و در نهایت باعث از بین رفتن علف های هرز می شود. www.ariasabz.com تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment